In-situ Transmission Electron Microscopic Nanomechanical Investigations of Ni

Datum: 17 december 2018

Locatie: Campus Groenenborger, U0.25 - Groenenborgerlaan 171 - 2020 Antwerpen (route: UAntwerpen, Campus Groenenborger)

Tijdstip: 16 uur

Organisatie / co-organisatie: Departement Fysica

Promovendus: Vahid Samaee

Promotor: D. Schryvers & H. Idrissi

Korte beschrijving: Doctoraatsverdediging Vahid Samaee - Faculteit Wetenschappen, Departement FysicaAbstract

Nano- en microschaal materialen worden gebruikt in diverse technologieën zoals micro-elektronica en micro-elektro-mechanische systemen. In deze toepassingen worden kleine onderdelen onderworpen aan externe en interne spanningen die hun stevigheid kunnen beïnvloeden. Hoewel het sinds kort mogelijk is om de nano-mechanische eigenschappen van deze materialen te bestuderen, staat de interpretatie van de kleinschalige processen nog in de kinderschoenen. Zo werd bijvoorbeeld zowel continue als stapsgewijze plastische vervorming waargenomen in monokristallijne, microscopische stalen, maar de exacte aard van de onderliggende mechanismen voor de mechanische eigenschappen is nog onduidelijk.

Verder bieden nano-mechanische tests de kans om oude kwesties als de rol van grensvlakken op de mechanische eigenschappen te herbekijken. In deze thesis is een nieuwe staalvoorbereidingsmethode voorgesteld die toelaat om “schone” nano-schaal stalen te maken voor in-situ trektesten. Daarnaast zijn geavanceerde scanning en transmissie elektronenmicroscopie met in-situ micro- en nano-mechanische onderzoekstechnieken gebruikt om de elementaire vervormingsmechanismen te bestuderen in microscopisch kleine, Ni mono- en bi-kristallen. De resultaten geven inzicht in (1) de rol van gefocusseerde ionenbundel-geïnduceerde schade in de vervorming van kleinschalige stalen, (2) de rol van geometrische veranderingen door activiteit van een enkele arm dislocatie bron op de mechanische vervormingsprocessen in kleinschalige stalen, (3) de mogelijke interactie van verschillende soorten dislocaties en een coherente tweelinggrens, en (4) de rol van de gemiddelde vrije weglengte van dislocaties in de vorming van dislocatiemuren.Link: https://www.uantwerpen.be/wetenschappen