ADI schemes for the efficient and stable numerical pricing of financial options via multidimensional partial differential equations

Datum: 11 december 2013

Locatie: UAntwepen - Campus Middelheim - Lokaal G0.10 - Middelheimlaan 1 - 2020 Antwerpen

Tijdstip: 14 uur

Organisatie / co-organisatie: Departement Wiskunde-Informatica

Promovendus: Tinne Haentjens

Promotor: Prof. dr. Karel in 't Hout

Korte beschrijving: Doctoraatsverdediging Tinne Haentjens - Departement Wiskunde-Informatica

Abstract: In een wereld met biljoenen dollars aan dagelijkse omzet in de financiële markten is het accuraat en eerlijk prijzen van financiële producten en hun afgeleiden enorm belangrijk. Een veelvoorkomend type van financiële producten zijn opties. In deze thesis wordt onderzoek gedaan naar het efficiënt en stabiel numeriek oplossen van meerdimensionale partiële differentiaalvergelijkingen voor het prijzen van financiële opties. Stabiliteit en convergentie van zogenaamde Alternating Direction Implicit (ADI) methoden wordt uitgebreid onderzocht in actuele en uitdagende testgevallen. Voor het prijzen van Amerikaanse opties via partiële differentiaal complementariteitsproblemen wordt een methode gebaseerd op ADI methoden voorgesteld.