Nieuwe Autoriteit

Datum: 7 februari 2019

Locatie: Universiteit Antwerpen Stadscampus C.003 - Gebouw C, Prinsstraat 13 - 2000 Antwerpen (route: UAntwerpen, Stadscampus)

Tijdstip: 19 - 20.20 uur

Organisatie / co-organisatie: Leerstoel voor Onderwijsvernieuwing en -samenwerking

Korte beschrijving: Lezing door Haim OmerOver de lezing

Geïnspireerd op de geweldloze methodes van Mahatma Gandhi, Martin Luther King en Nelson Mandela, ontwikkelde Haim Omer een benadering om te weerstaan aan destructief gedrag bij kinderen en jongeren zonder dat de situatie escaleert. Door onaanvaardbaar gedrag te benoemen en duidelijke grenzen te stellen, tonen leerkrachten, opvoeders, jeugdwerkers, etc. hun betrokkenheid. Deze Nieuwe Autoriteit is een basishouding van waaruit opvoeders handelen en die beoogt om bij jongeren het gevoel van machteloosheid te verminderen, zich te versterken en hun welbevinden te verbeteren. Kracht vervangt macht als nieuwe vorm van autoriteit. Tegelijk blijven de positieve elementen in een relatie behouden of zelfs versterkt: volwassenen houden op een niet bedreigende manier meer toezicht in het leven van de jongere en tonen zich opnieuw betrokken.

De lezing van Haim Omer richt zich tot beleidsmakers en onderwijsprofessionals die (beperkte) ervaring hebben met Nieuwe Autoriteit en/of zich hierin willen verdiepen. Zowel de basisprincipes komen aan bod als een diepgaandere analyse van de methode. Het theoretische luik wordt aangevuld met voldoende tijd voor praktijkvoorbeelden en tips.

De voertaal tijdens de lezing is Engels.Inkomprijs: gratis

Inschrijven: Via website

Contact e-mail: ann.aerts@uantwerpen.be

Contact telefoon: +32 3 265 54 53

Link: https://www.uantwerpen.be/nl/leerstoelen/onderwijsvernieuwing-samenwerking/lezingen-2019/haim-omer/