Transmission ecology of Old World Arenaviruses in natural populations of their reservoir hosts

Datum: 28 januari 2019

Locatie: Campus Drie Eiken, O.05 - Universiteitsplein 1 - 2610 Antwerpen-Wilrijk (route: UAntwerpen, Campus Drie Eiken)

Tijdstip: 16 uur

Organisatie / co-organisatie: Departement Biologie

Promovendus: Joachim Mariën

Promotor: Herwig Leirs & Jonas Reijniers

Korte beschrijving: Doctoraatsverdediging Joachim Mariën - Faculteit Wetenschappen, Departement BiologieAbstract

De Natal veeltepelmuis (Mastomys natalensis) is de primaire gastheer van het Lassavirus, een arenavirus dat hemorragische koorts veroorzaakt bij mensen in West-Afrika. Ieder jaar infecteert dit virus tussen de 200.000 en 300.000 mensen waarvan uiteindelijk 1% tot 2% overlijden aan Lassakoorts. Mensen worden meestal geïnfecteerd door nauw contact met infectieuze knaagdieren of met hun excreties. Momenteel is er geen vaccin of goedwerkend geneesmiddel dat Lassakoorts kan voorkomen of genezen. De enige manier om infectie te voorkomen is door knaagdiercontrole, maar zelfs over deze methode is niet geweten hoe effectief ze eigenlijk is of welke controletechnieken het meest efficiënt zijn. Mastomys natalensis is niet alleen de primaire gastheer van het Lassavirus, maar ook van verschillende andere arenavirussen, waaronder het Morogorovirus dat voorkomt in knaagdierpopulaties in Tanzania. Dit laatste virus infecteert geen mensen, wat het een veilig alternatief maakt om bepaalde aspecten van de ecologie van  het Lassavirus te bestuderen.

In deze thesis onderzochten we eerst hoe arenavirussen kunnen overleven in populaties knaagdieren door het Morogorovirus als een modelsoort te gebruiken. We toonden aan dat dit virus bepaalde eigenschappen bezit die uitsterving voorkomen wanneer de populatiedensiteit van de gastheer erg laag is. Voorbeelden hiervan zijn dat het virus weinig (tot geen) schade toebrengt aan zijn gastheer en dat sommige dieren chronisch geïnfecteerd worden. Het belang van andere eigenschappen om te overleven werd ook gesuggereerd (vb. indirecte, verticale of seksuele transmissie), maar niet verder in detail onderzocht. Door gebruik te maken van de verkregen inzichten over  het Morogorovirussysteem en bijkomstige veldexperimenten in Guinée, ontwikkelden we vervolgens wiskundige modellen die konden voorspellen welke knaagdiercontrolestrategieën het meest efficiënt zijn om het infectierisico van Lassavirus voor mensen te verminderen. Zowel de veldexperimenten als de modelsimulaties suggereren dat het zinloos is om enkel jaarlijks aan knaagdiercontrole te doen. De modellen suggereren dat een continue controlestrategie of het vaccineren van knaagdieren meer duurzame methoden zijn en moeten overwogen worden door beleidsmakers.Link: https://www.uantwerpen.be/wetenschappen