Driving the Sustainable Future? Media Representations of Environmental Sustainability in Motorsport: The Case of Formula E

Datum: 11 februari 2019

Locatie: Stadscampus, Hof van Liere, F. de Tassiszaal - Prinsstraat 13 - 2000 Antwerpen (route: UAntwerpen, Stadscampus)

Tijdstip: 10 uur

Organisatie / co-organisatie: Faculteit Sociale Wetenschappen

Promovendus: Timothy Robeers

Promotor: Prof. dr. Hilde Van den Bulck

Korte beschrijving: Doctoraatsverdediging van Timothy Robeers - Departement CommunicatiewetenschappenAbstract

Tot op het heden hebben mediarepresentaties van milieuduurzaamheid nauwelijks het onderwerp van academisch onderwerp uitgemaakt. Dit is merkwaardig in het licht van recente gebeurtenissen zoals het Volkswagen-Dieselschandaal die het ideologische discours omtrent duurzaamheid in de auto-industrie aanwakkeren. Dit heeft constructeurs in de motorsportindustrie gedwongen om op duurzamere alternatieven zoals de elektrische Formule E over te schakelen. Eerder academisch onderzoek toonde enerzijds de rol van de media om problematische onderwerpen zoals milieu prominenter te profileren. Anderzijds toont onderzoek dat de media erg kritisch omgaan met de op fossiele brandstoffen aangewezen motorsport. Evenwel is nog nauwelijks onderzocht hoe de media berichten over de elektrische motorsport weergeeft. Deze doctoraatsthesis beoogt een antwoord te formuleren op deze vraag door middel van een substantieel onderzoek dat inzichten rond milieuduurzaamheid en motorsport combineert met communicatiewetenschappen.

Op basis hiervan wordt zowel een theoretisch als een analytisch kader ontwikkeld dat representatietheorie vanuit een constructivistisch perspectief benadert. Het analytisch kader is voornamelijk gebaseerd op een ‘framing’ aanpak die vaker terugkomt in onderzoek naar de sport-media communicatie en die aantoont hoe de media informatie op een bepaalde manier aan het publiek presenteert. In tegenstelling tot voorgaande studies opteert deze doctoraatsthesis voor een breed overzicht van de sport-media relaties in functie van het milieudiscours. Om dit te verwezenlijken wordt een case study ontwerp gevolgd, wat een combinatie van analyses van websites, krantenartikelen, live televisie uitzendingen alsook archiefmateriaal mogelijk maakt.

De resultaten tonen aan dat er, afhankelijk van de nationale media focus en mediatypes, diverse representaties van milieuduurzaamheid in de Formule E voorkomen. Zo levert milieuduurzaamheid, weliswaar gecommodificeerd, een bijdrage aan de identiteit van de Formule E als sport op haar website. Andere resultaten tonen echter aan dat milieuduurzaamheid een secundaire rol in de mediaberichtgeving opneemt als deel van andere ‘frames’. Zo geven het ‘sterk ecologische signaal’ frame en het ‘elektrisch voertuig’ frame milieuduurzaamheid weer als een noodzakelijke oplossing voor milieuproblemen en beamen zij de vooropgestelde intenties van de Formule E. Het minder voorkomende ‘farce’ frame weerlegt dit op basis van referenties naar hypocrisie- en groenwaspraktijken. In het algemeen functioneert milieuduurzaamheid grotendeels als een ‘verwaarloosd’ frame omwille van twee redenen. Ten eerste belicht een ‘prestatie’ frame het symbiotische karakter van het sport-media complex wat voorschrijft dat mediabedrijven hun verplichtingen naar adverteerders en aandeelhouders toe moeten nakomen, in dit geval door inhoud op basis van traditionele motorsportwaarden te genereren. Ten tweede, milieuduurzaamheid wordt nog steeds gehinderd door een beperkte mate van nieuwswaardigheid in vergelijking met dagdagelijkse nieuwsonderwerpen. De doctoraatsthesis eindigt met een bespreking van de vooropgestelde theoretische doelen alsook enkele suggesties voor verder onderzoek naar mediarepresentaties van milieuduurzaamheid.Inschrijven: per mail aan timothy.robeers@uantwerpen.be

Contact e-mail: timothy.robeers@uantwerpen.be

Link: https://www.uantwerpen.be/en/research-groups/mpc/