Technostress: een nieuw psychosociaal risico?

Datum: 21 februari 2019

Locatie: Stadscampus, lokaal C102 - Prinsstraat 13 - 2000 Antwerpen (route: UAntwerpen, Stadscampus)

Tijdstip: 18.30 - 20.30 uur

Organisatie / co-organisatie: master in de veiligheidswetenschappen

Korte beschrijving: Lezingenreeks Actuele veiligheidsproblemen

Over de lezingenreeks

Binnen het opleidingsonderdeel ‘Actuele Problemen’ organiseert de master  in de veiligheids-wetenschappen een aantal lezingen rond actuele thema’s die de studenten bestudeerden vanuit het perspectief van de media, wetenschapellijk onderzoek en het beleid. Deze lezingen zijn publiek en kunnen worden bijgewoond door al wie interesse heeft in veiligheid.

De studenten leiden het thema in waarna telkens twee sprekers vanuit verschillende disciplines hun expertise over het topic delen. Het publiek wordt uitgenodigd om in gesprek te gaan. Hieronder vindt u een overzicht van de lezingen die in academiejaar 2018-2019 worden georganiseerd.

Programma

  • Bart Vriesacker, psychosociaal preventiedeskundige, Mensura Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk
  • Valérie Vervliet, kabinetsadviseur minister van Werk en postdoctoraal onderzoeker Universiteit Antwerpen


Contact e-mail: leen.herrijgers@uantwerpen.be

Link: https://www.uantwerpen.be/nl/faculteiten/faculteit-rechten/onderwijs/veiligheidswetenschappen/netwerk---activiteit/studieavonden-actuele-veiligheid/