Topical Lactobacillus applications for modulation of the vaginal and skin microbiota

Datum: 25 maart 2019

Locatie: UAntwerpen, Stadscampus, Promotiezaal "De Grauwzusters" - Lange Sint-Annastraat 7 - 2000 Antwerpen (route: UAntwerpen, Stadscampus)

Tijdstip: 17 uur

Organisatie / co-organisatie: Departement Bio-ingenieurswetenschappen

Promovendus: Eline Oerlemans

Promotor: Sarah Lebeer & Gilbert Donders

Korte beschrijving: Doctoraatsverdediging Eline Oerlemans - Faculteit Wetenschappen, Departement Bio-ingenieurswetenschappenAbstract

Op en in ons lichamen dragen we een grote collectie aan micro-organismen, waar we naar verwijzen als ‘onze microbiota’. Ondanks dat bacteriën en gisten nog vaak een negatieve connotatie hebben en geassocieerd worden met infecties, heeft het merendeel van deze microorganismen een neutraal of zelfs positief effect op onze gezondheid. In verschillende pathologieën is de balans tussen de gunstige en potentieel gevaarlijke microorganismen verstoord. In deze thesis hebben we twee vaginale en een dermatologische aandoeningen bestudeerd en bekeken of het toedienen van Lactobacillus stammen (vaak geassocieerd met gezondheidsbevorderende effecten ) de bestudeerde aandoeningen kon verbeteren.

In een eerste experimentele hoofstuk werd de samenstelling en abundantie van het microbioom in aerobe vaginitis beschreven. Deze onderbestudeerde aandoening wordt gelinkt aan ernstige symptomen en complicaties voor de gezondheid. Ondanks dat de microbiele gemeenschap van zijn microbiële tegenhanger, bacteriële vaginose uitgebreid bestudeerd is, bleven moleculaire analyses van de microbiota in aerobe vaginitis lang achterwege. Deze twee vaginale aandoeningen worden gekenmerkt door het verdwijnen van de lactobacillen, die onder ‘normale’ omstandigheden dominant zijn. In tegenstelling tot deze twee aandoeningen heeft onderzoek aangetoond dat bij vulvovaginale candidose, het onderwerp van het volgende hoofdstuk, de microbiota grotendeels ongewijzigd is t.o.v. gezonde vrouwen. Aangezien we veronderstelden dat de activiteit of werkzaamheid van de endogene lactobacillen verminderd kan zijn bij Candida infecties, werden exogene lactobacillen (niet de typische vaginale taxa) gescreend en geselecteerd voor de ontwikkeling van een probiotische gel voor vaginaal gebruik. Het effect van deze gel op het vaginale bacterioom en mycobioom werd geëvalueerd in een ‘proof-of-concept’ klinische studie in patienten met acute candidose.

Omdat eerder al werd aangegeven dat lactobacillen probiotische capaciteit hebben voor vaginale aandoeningen en omdat onze collectie niet voldoende endogene Lactobacillus isolaten bevatte, werden verschillende lactobacillen uit de vaginale stalen van de eerdere hoofdstukken geïsoleerd. Deze werden verder gescreend voor interessante eigenschappen met het oog op latere toepassingen, zoals groeisnelheid en gebrek aan antibioticaresistentiegenenen, en mogelijks gunstige effecten zoals antipathogene effecten op Streptococcus agalacticae, een vaginale pathobiont en belangrijke oorzaak van neonatale infecties.

In het laatste experimentele hoofdstuk zagen we een duidelijk verband tussen vaginale lactobacillen en de Lactobacillus taxa die we terugvonden op de huid. Daarnaast werd ook een gezichtscrème ontwikkeld tegen acnesymptomen die levende lactobacillen bevat. Dit hoofdstuk beschrijft de selectie van de Lactobacillus stammen, de formulatie van de crème en de microbioomprofielen van de huid van gezonde vrijwilligers en acne patiënten voor, tijdens en na het gebruik van de crème.Link: https://www.uantwerpen.be/wetenschappen