Is de ziekte van Parkinson erfelijk? Relevantie van het genetisch onderzoek voor diagnose en behandeling

Datum: 7 november 2019

Locatie: UAntwerpen - Campus Groenenborger - Groenenborgerlaan 171 - 2020 Antwerpen (route: UAntwerpen, Campus Groenenborger)

Tijdstip: 14.15 - 16.30 uur

Organisatie / co-organisatie: UAntwerpen - Universiteit & Samenleving

Korte beschrijving: Spectrumlezing door David CrosiersSpectrum maakt actuele wetenschap, onderzoek en cultuur toegankelijk voor alle geïnteresseerden, ongeacht de leeftijd

Spectrum biedt donderdagnamiddaglezingen door wetenschappers van UAntwerpen en verwante instellingen, afgewisseld met alumni en sprekers uit verschillende sectoren. Voorkennis is niet vereist.

David Crosiers is post-doctoraal onderzoeker (Neurodegeneratieve Hersenziekten) aan de Universiteit Antwerpen en senior staflid aan de afdeling neurologie van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen.Inkomprijs: via website

Inschrijven: via website

Contact e-mail: spectrum@uantwerpen.be

Contact telefoon: 03/265 31 35

Link: http://www.uantwerpen.be/spectrum