Topos-theoretic methods in noncommutative geometry

Datum: 26 april 2019

Locatie: Campus Middelheim, A.143 - Middelheimlaan 1 - 2020 Antwerpen (route: UAntwerpen, Campus Middelheim)

Tijdstip: 16 uur

Organisatie / co-organisatie: Departement Wiskunde-Informatica

Promovendus: Jens Hemelaer

Promotor: Lieven Le Bruyn

Korte beschrijving: Doctoraatsverdediging Jens Hemelaer - Faculteit Wetenschappen, Departement Wiskunde-InformaticaAbstract

Niet-commutatieve meetkunde gebruikt de correspondentie tussen algebra en meetkunde om ruimten te bestuderen die anders moeilijk te vatten zouden zijn. Het gaat hier vaak om zogenaamde quotiëntruimten, in bijvoorbeeld topologie of algebraïsche meetkunde. We bekijken enkele voorbeelden en bestuderen die vanuit de invalshoek van topostheorie. Speciale aandacht gaat naar het gebruik van technieken die ook in algemenere situaties zouden werken. Onderweg vinden we enkele verbanden met bijvoorbeeld getaltheorie en representatietheorie.Link: https://www.uantwerpen.be/wetenschappen