The role of vascular smooth muscle cell contraction and relaxation as active modulators of arterial stiffness

Datum: 27 mei 2019

Locatie: UZA, Auditorium Kinsbergen - Wilrijkstraat 10 - 2610 Antwerpen (Wilrijk)

Tijdstip: 17 - 19 uur

Promovendus: Arthur Leloup

Promotor: Gilles De Keulenaer - Paul Fransen

Korte beschrijving: Doctoraatsverdediging Arthur Leloup - Departement Farmaceutische Wetenschappen

ABSTRACT

De rol van vasculaire gladde spiercel contractie en relaxatie als actieve modulatoren van arteriële stijfheid.

Arteriële stijfheid is een toestand waarbij de grote arteriën een verminderde capaciteit hebben om de pulsatiele stroom – die gegenereerd wordt door het linker ventrikel van het hart – te dempen. Het is een belangrijke indicator en initiator van cardiovasculaire, neurovasculaire en renovasculaire aandoeningen. Een significant deel van de arteriële wand bestaat uit gladde spiercellen waarvan de contractiele tonus onder andere gereguleerd wordt door circulerende en lokale factoren. De endotheelcellen aan de binnenkant van de elastische arteriën produceren grote hoeveelheden van het vasodilaterende stikstof monoxide en een verminderde beschikbaarheid hiervan wordt gelinkt aan verhoogde arteriële stijfheid. Hoewel dit suggereert dat de contractiele tonus van de gladde spiercellen een rol speelt in de fysiologische en pathofysiologische regulatie van arteriële stijfheid is de precieze rol van deze ‘actieve’ vaatwandcomponenten nog onduidelijk.

Het primair doel van dit project was om een beter begrip te krijgen van de rol van gladde spiercel contractie en relaxatie als regulatoren van arteriële stijfheid in gezonde condities. Daarnaast werd ook onderzocht of dysfunctie van deze actieve vaatwandcomponenten een rol speelt in de ontwikkeling van acute of chronische vasculaire pathologieën in diermodellen. Onze resultaten bevestigen dat de contractiele tonus van vasculaire gladde spiercellen inderdaad het biomechanische gedrag van gezonde bloedvaten kunnen moduleren, grotendeels bepaald door de basale productie van stikstof monoxide in de endotheelcellen.

Bovendien toonden we aan dat arteriële verstijving die optreedt na angiotensine-II infusie grotendeels het gevolg is van veranderingen in de contractiele tonus van gladde spiercellen in de aorta. Dit bleek niet het geval in een genetisch muismodel met chronische endotheelfysfunctie, wat suggereert dat de ‘actieve’ componenten van de elastische bloedvatwand vooral een belangrijke rol spelen in de vroege stadia van arteriële dysfunctie. Het verbeterde begrip over de bijdrage van de gladde spiercellen en de endotheelcellen tot het bewaren van  een centraal hemodynamisch evenwicht is een belangrijke stap naar de ontwikkeling van nieuwe therapeutische strategieën die zich specifiek richten op de stijfheid van de centrale arteriën.Link: https://www.uantwerpen.be/nl/overuantwerpen/faculteiten/faculteit-fbd/onderzoek/departementen-en-ond/dept-farmaceutische-wetenschappen/