Het verzekeringstoezicht.. Een analyse vanuit het proportionaliteitsbeginsel

Date: 11 June 2019

Venue: University of Antwerp, Stadscampus - Graduation Hall Grauwzusters, Lange Sint-Annastraat 7 - 2000 Antwerp (route: UAntwerpen, Stadscampus)

Time: 5:00 PM

Organization / co-organization: Faculty of Lax

PhD candidate: Steffi Illegems

Principal investigator: Prof. dr. Thierrry Vansweevelt, prof. dr. Britt Weyts

Short description: PhD defence Steffi Illegems - Faculty of Law

Abstract
Het overheidstoezicht op de verzekeringssector ("het verzekeringstoezicht") door de Nationale Bank van België en de FSMA is op zeer korte tijd bijzonder grondig gewijzigd. De grootste innovatie van de voorbije – en komende – jaren kwam er door de Solvency II-hervorming. Het introduceerde een maximaal geharmoniseerd, Europees en principles-based prudentieel toezicht. Drie pijlers van toezicht schrijven respectievelijk kwantitatieve vereisten, kwalitatieve vereisten en rapporteringsvereisten voor. Dit onderzoek analyseert de omzetting hiervan in de wet van 13 maart 2016 (“Toezichtswet”).

Doorheen de analyse is het proportionaliteitsbeginsel als een denkkader gebruikt. De centrale onderzoeksvraag luidde daarom als volgt: doorstaat de Toezichtswet het perspectief van het proportionaliteitsbeginsel? Hierop is een genuanceerd antwoord nodig. Verscheidene onderdelen van de Toezichtswet zijn proportioneel in het licht van de doelstelling van cliëntenbescherming. Het Solvency II-proportionaliteitsbeginsel is op veel punten correct en voldoende ingebed in het prudentieel toezicht. De Toezichtswet onderschrijft een robuust en geavanceerd toezicht dat in sterke mate bijdraagt tot de doelstelling van cliëntenbescherming. Deze bescherming is wel degelijk toegenomen door de Solvency II-hervorming.

Nochtans is er ook duidelijk ruimte voor verbetering. Hiertoe zijn er aanbevelingen geformuleerd, al naargelang het geval gericht aan de wetgever, de toezichthouder en/of de verzekeringssector. Deze aanbevelingen zijn terug te brengen tot zeven overkoepelende thema’s: (i) nood aan een sterker en duidelijker Solvency II-proportionaliteitsbeginsel; (ii) nood aan een versterkt principles-based kader; (iii) meer aandacht voor de incentives en doelstellingen; (iv) meer aandacht voor de impact op het bedrijfsmodel; (v) uitdagingen voor de toezichthouder; (vi) afstemming tussen prudentieel toezicht en gedragstoezicht; en (vii) een meer doordacht level playing field met het bankentoezicht.Contact email: researchlaw@uantwerpen.be

Contact phone: +32 3 265 50 60

Link: https://www.uantwerpen.be/en/about-uantwerp/faculties/faculty-of-law/research/doctoral-research/