Lichaamstaal en non-verbale communicatie

Datum: 25 juni 2019

Locatie: Universiteit Antwerpen, Stadscampus, aula E.207 - Hoek Vekestraat/ Grote Kauwenberg - 2000 Antwerpen (route: UAntwerpen, Stadscampus)

Tijdstip: 13 - 19 uur

Organisatie / co-organisatie: CBR (Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten)

Korte beschrijving: De nascholingsdagen bemiddeling zijn een vervolmakende opleiding voor juristen en welzijnswerkers die professioneel met bemiddeling bezig zijn.Nascholing bemiddeling

Het is sinds lang geweten dat lichaamstaal een grote betekenis heeft in communicatie. Onbewust zenden we non-verbale signalen uit die in belangrijke mate bepalen hoe een boodschap waargenomen wordt. Het is dus zo dat als zulke uitgezonden non-verbale signalen niet worden opgemerkt, een belangrijk deel van de boodschap verloren gaat.

Zich meer bewust worden van niet-talige aspecten van communicatie laat toe een boodschap duidelijker over te brengen. Anderzijds geeft kennis van non-verbale taal de mogelijkheid subtiele en zelfs verborgen aspecten in de communicatie van anderen op te merken. Bij bemiddeling is het van essentieel belang dat de bemiddelaar duidelijke boodschappen geeft en dat hij een helder zicht krijgt op wat voor de betrokkenen belangrijk is. Inzicht in non-verbale taal is daarvoor een essentieel aspect.Inkomprijs: €150 per sessie of €425 voor 3 themasessies

Inschrijven: Via de website

Contact e-mail: cbr@uantwerpen.be

Contact telefoon: +32 3 265 54 48

Link: https://www.uantwerpen.be/nl/centra/centrum-beroepsvervolmaking-rechten/opleidingsaanbod/nascholing-bemiddeling/25-06-2019-lichaamst/