Deugd en ondeugd. Morele scherpslijperij in de zeventiende-eeuwse Nederlanden

Datum: 19 augustus - 5 september 2019

Locatie: Universiteitsbibliotheek, Stadscampus - Prinsstraat 13 - 2000 Antwerpen (route: UAntwerpen, Stadscampus)

Organisatie / co-organisatie: ISLN afdeling Vroegmoderne literatuur, de bibliotheken van het ruusbroecgenootschap en van de Universiteit Antwerpen

Korte beschrijving: TentoonstellingOver de tentoonstelling

De tentoonstelling zal een overzicht bieden van het brede spectrum aan zeventiende-eeuwse Nederlandstalige publicaties uit allerlei genres in verband met deugd en ondeugd. Deugd en ondeugd waren alomtegenwoordig in de zeventiende eeuwse literatuur. Morele lessen zaten verpakt in de literatuur van Jacob Cats, in Bredero’s toneel, in Arnout van Overbeke’s moppen, in de emblemata van de jezuïeten en in geestelijke liedboeken. Normen over zedelijk gedrag werden ook vrolijk rondgebazuind in schuine liedjes en volkse verhalen. Katholieke priesters uit het zuiden ontketenden een nieuw zedelijkheidsoffensief, terwijl predikanten in het noorden hun schaapjes op koers probeerden te houden met  allerlei  moraliserende traktaten.

Deugd en ondeugd waren eveneens belangrijke thema’s in de vertaalde werken van gerenommeerde humanisten als Erasmus en Lipsius. Doormiddel van exemplae uit de Klassieke Oudheid, heiligenlevens of de meer recente vaderlandse geschiedenis probeerden auteurs hun lezers een spiegel met voorbeelden van deugdzaam gedrag voor te houden. Datzelfde gold voor vele reisbeschrijvingen over allerlei uithoeken des werelds, waarin het gedrag van Indianen, Oosterlingen, Arabieren en andere vreemde volkeren soms als navolgenswaardig, maar vaker als het tegenbeeld van beschaafd en keurig gedrag geportretteerd werd.Contact e-mail: hubert.meeus@uantwerpen.be

Contact telefoon: +32 3 265 42 87

Link: https://zeventiendeeeuw.wordpress.com/congres/call-for-papers/