Start voorbereidings- en overbruggingsactiviteiten

Datum: 9 september 2019

Locatie: UAntwerpen, Stadscampus - Prinsstraat 13 - 2000 Antwerpen (route: UAntwerpen, Stadscampus)

Korte beschrijving: Voor startende studenten

Link: https://www.uantwerpen.be/voorbereidingsactiviteiten/