Transitie naar circulariteit

Datum: 15 oktober 2019

Locatie: UAntwerpen, Campus Groenenborger, Lokaal T.103 - Groenenborgerlaan 171 - 2020 Antwerpen (route: UAntwerpen, Campus Groenenborger)

Tijdstip: 19 - 22 uur

Organisatie / co-organisatie: Universiteit Antwerpen en de Koninklijke Vlaamse Chemische Vereniging

Korte beschrijving: De transitie naar een koolstofarme economie en maatschappij is een van de belangrijkste globale uitdagingen. In deze Kekulé-cyclus focussen we op innovaties die deze transitie bevorderen.Afval als grondstof – Metalen: hergebruik of alternatieven - Is circulaire economie steeds de oplossing? – Samenwerking in de keten – Benign by design

19.45 uur
Opening van de Kekulé-cyclus XVIII: prof. dr. Filip Lardon, vicerector dienstverlening Universiteit Antwerpen

Lezingen (in het Engels):

 • EU: The State of Environment and Transition Pathways to Sustainability
  dr. Hans Bruyninckx, Executive Director, European Environment  Agency (DK)
   
 • Managing for the Circular Economy and Chemicals Management, a dilemma or an achievable challenge for Industry and Society in the EU?
  Hugo Waeterschoot MSc, Chemicals Management Advisor, Eurometaux
   
 • Circular economy: resourceful strategies​
  prof. dr. ir. Karel Van Acker, KU Leuven

21.45 uur
Slotwoord en receptie, aangeboden door Universiteit AntwerpenInkomprijs: zie website

Inschrijven: zie website

Contact e-mail: kekule@kvcv.be

Link: https://www.uantwerpen.be/nl/onderzoek/wetenschap-voor-iedereen/lezingen/kekule/programma/transitie-naar-circulariteit/