De weg naar duurzame energie

Datum: 5 november 2019

Locatie: UAntwerpen, Campus Groenenborger, Lokaal T.103 - Groenenborgerlaan 171 - 2020 Antwerpen (route: UAntwerpen, Campus Groenenborger)

Tijdstip: 19.25 - 22 uur

Organisatie / co-organisatie: Universiteit Antwerpen en de Koninklijke Vlaamse Chemische Vereniging

Korte beschrijving: De transitie naar een koolstofarme economie en maatschappij is een van de belangrijkste globale uitdagingen. In deze Kekulé-cyclus focussen we op innovaties die deze transitie bevorderen.Visie op de energiemix – Licht op het einde van de discussie – Naar de kern van energie – Impact van de elektrische mobiliteit – Energie uit de aardbol?

Lezingen (in het Nederlands):

19.45 uur

  • Het Energiesysteem: decentraal, duurzaam, betaalbaar. Power to the people
    prof. dr. ir. Ronnie Belmans , CEO EnergyVille, KU Leuven
     
  • Geothermische energie, potentieel en projecten​
    ir. Dirk Fransaer, Managing Director, VITO

21.45 uur
Slotwoord en receptie, aangeboden door CovestroInkomprijs: zie website

Inschrijven: zie website

Contact e-mail: kekule@kvcv.be

Link: https://www.uantwerpen.be/nl/onderzoek/wetenschap-voor-iedereen/lezingen/kekule/programma/de-weg-naar-duurzame-energie/