Industrie 4.0 - slimmere chemische productie

Datum: 11 februari 2020

Locatie: UAntwerpen, Campus Groenenborger, T.103 - Groenenborgerlaan 171 - 2020 Antwerpen (route: UAntwerpen, Campus Groenenborger)

Tijdstip: 19 - 22 uur

Organisatie / co-organisatie: Universiteit Antwerpen en de Koninklijke Vlaamse Chemische Vereniging

Korte beschrijving: De transitie naar een koolstofarme economie en maatschappij is een van de belangrijkste globale uitdagingen. In deze Kekulé-cyclus focussen we op innovaties die deze transitie bevorderen.Robots: verlengde arm van de operator? – Big Data, drones en augmented reality – Profielen en loopbaan van de toekomst – Binden en verbinden in de circulaire chemie – Industriële symbiose

Lezingen (in het Engels):

19.45 uur

 • The transition to Smart Operations in world scale chemical production plants
  dr.ir. Philip Buskens, dr. ir. Pascal van Lith, BASF Antwerpen
   
 • The future of work​
  Yves Van Durme, Human Capital Lead, Deloitte
   
 • The circular economy: from vision to reality
  ir. Paul De Bruycker, CEO Indaver

21.45 uur
Slotwoord en receptie, aangeboden door BASFInkomprijs: zie website

Inschrijven: zie website

Contact e-mail: kekule@kvcv.be

Link: http://www.kekulecyclus.be