Meer ruimte (voor) onderzoek

Datum: 3 maart 2020

Locatie: UAntwerpen, Campus Groenenborger, T.103 - Groenenborgerlaan 171 - 2020 Antwerpen (route: UAntwerpen, Campus Groenenborger)

Tijdstip: 19 - 23 uur

Organisatie / co-organisatie: Universiteit Antwerpen en de Koninklijke Vlaamse Chemische Vereniging

Korte beschrijving: De transitie naar een koolstofarme economie en maatschappij is een van de belangrijkste globale uitdagingen. In deze Kekulé-cyclus focussen we op innovaties die deze transitie bevorderen.Is er plaats voor leven in de ruimte? – Overleven op ruimtemissie naar Mars – Circulariteit in de ruimtecapsule – Genieten van space cake?

Lezingen (in het Engels):

19.45 uur

 • Searching for alien biospheres beyond our solar system​
  prof. dr. Michaël Gillon, F.R.S-FNRS + Astrobiology Research Unit, University of Liège
   
 • Man on Mars, the perfect example of circular economy​
  dr. Christophe Lasseur, European Space Agency (NL)
   
 • The brain in space
  dr. Angelique Van Ombergen, Universiteit Antwerpen, European Space Agency

21.45 uur
Slotwoord en receptie, aangeboden door SolvayInkomprijs: zie website

Inschrijven: zie website

Contact e-mail: kelule@kvcv.be

Link: http://www.kekulecyclus.be