Vroegste examendatum

Datum: 17 augustus 2020

Locatie: UAntwerpen - Prinsstraat 13 - 2000 Antwerpen

Korte beschrijving: Tweede zittijd

Link: https://www.uantwerpen.be/academische-kalender