Masterproclamatie na tweede zittijd

Datum: 12 september 2019

Locatie: AMUZ - Kammenstraat 81 - 2000 Antwerpen

Tijdstip: 18 - 21 uur

Korte beschrijving: Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie

Link: https://www.uantwerpen.be/nl/overuantwerpen/faculteiten/bedrijfswetenschappen-economie/actueel/proclamaties/