Mutation Testing: From Theory to Practice

Datum: 22 augustus 2019

Locatie: Campus Middelheim, G0.10 - Middelheimlaan 1 - 2020 Antwerpen (route: UAntwerpen, Campus Middelheim)

Tijdstip: 16 uur

Organisatie / co-organisatie: Departement Wiskunde-Informatica

Promovendus: Ali Parsai

Promotor: Serge Demeyer

Korte beschrijving: Doctoraatsverdediging Ali Parsai - Faculteit Wetenschappen, Departement Wiskunde-InformaticaAbstract

De kosten veroorzaakt door softwarefouten zijn gestegen van 59 miljard USD in 2002 tot 1,700 miljard USD in 2017. Om deze kosten te verminderen is de consensus onder software engineers om zo vroeg en zo vaak mogelijk te testen. In de praktijk wordt dit echter niet door veel software ontwikkeling teams toegepast. Meestal zijn er minder middelen beschikbaar om het product te testen dan om het product te ontwikkelen.

Daarom zijn er nieuwe technieken en methoden nodig om de kwaliteit van softwaretesten in de praktijk te verbeteren. Momenteel vertrouwen de meeste softwarebedrijven op eenvoudige coverage statistieken om de kwaliteit van hun testen te beoordelen. De academische literatuur stelt echter het gebruik van mutation testing voor om de kwaliteit van softwaretesten te beoordelen en te verbeteren. Ondanks de veelbelovende resultaten van mutation testing wordt het nog niet algemeen toegepast in de industrie. We schrijven dit voornamelijk toe aan drie problemen: de overhead van de uitvoering, gebrek aan domeinkennis en gebrek aan ondersteuning voor tools. In dit proefschrift behandelen we deze drie problemen. Onze resultaten tonen aan dat het mogelijk is om het mutation testing procédé aan te passen aan industriële behoeften.Link: http://www.uantwerpen.be/wetenschappen