Building the bomb: an organisational approach to the nuclear terrorism threat

Datum: 28 oktober 2019

Locatie: Stadscampus, Promotiezaal, Klooster van de Grauwzusters - Gebouw S , Lange Sint-Annastraat 7 - 2000 Antwerpen (route: UAntwerpen, Stadscampus)

Tijdstip: 16 uur

Organisatie / co-organisatie: Faculteit Sociale Wetenschappen

Korte beschrijving: Doctoraatsverdediging Brecht Volders - Departement Politieke WetenschappenAbstract

De mogelijkheid dat een terroristische organisatie een nucleaire bom ontwikkelt en tot ontploffing brengt is vaak het onderwerp van publieke, politiek en academische discussies. Dergelijke discussies richten zich voornamelijk op de motivatie van een terroristische organisatie, de beschikbaarheid van nucleaire kennis en technologie, en/of de mogelijkheid voor een clandestiene organisatie om splijtbaar materiaal te bekomen. Tot op heden hebben echter weinig studies systematisch de aandacht gelegd op de implementatie van een nucleair terrorism project. Dit proces wordt als vanzelfsprekend beschouwd en blijft bijgevolg onderbestudeerd. Deze studie heeft daarom tot doel om zich te richten op deze leemte in de literatuur. Meer specifiek, deze studie legt zich toe op het exploreren van de rol en impact van het organisatorisch design van een terroristische organisatie tijdens de implementatie van een nucleaire terrorisme project. Het behandelt vragen zoals: wie zou de beslissingen moeten maken in een nucleair terrorisme project, hoe kan men best omgaan met onverwachte obstakels, en/of hoe zouden veiligheidsoverwegingen in acht moeten worden genomen tijdens het bouwen van de nucleaire bom?

Om dit te doen bouwt deze studie op de organisatorische analogie tussen een verondersteld nucleair terrorisme scenario en vier case studies: het bouwen van de eerste atoomwapens in Los Alamos, het Zuid-Afrikaans PNE programma, Aum Shinrikyo’s CB bewapeningsactiviteiten, en Al Qaeda’s implementatie van 9/11. Op basis van deze case studies extrapoleert deze studie het idee van een effectiviteit versus efficiëntie trade-off. Aan de ene kant lijkt het waarschijnlijk dat de implementatie van een nucleair terrorisme project meer effectief zou verlopen via een terroristische organisatie met een organisch organisatorisch design. Aan de andere kant lijkt het gelijktijdig waarschijnlijk dat dergelijk organisch organisatorisch design een inefficiënte manier zou vormen voor het waarborgen van de operationele en organisatorische veiligheid van de terroristische organisatie. Daaruit volgt tevens dat de implementatie van een nucleair terrorism project via dergelijk organisch organisatorisch design waarschijnlijk beschouwd kan worden als een inefficiënte strategie voor het behalen van de strategische en politieke doelstellingen van de terroristische organisatie.

Dit idee van een effectiviteit versus efficiëntie trade-off levert ons een interessant instrument om het comprehensief karakter van toekomstige dreigingsanalyses te versterken. De organisatorische design variabele is geen allesomvattende verklarende factor. Doch, het stelt ons in staat om nieuw licht te schijnen op de hedendaagse debatten in de literatuur rond dit onderwerp en maakt het mogelijk om de nucleaire terrorisme dreiging beter te begrijpen. Dat was het doel van deze exploratieve studie.Inschrijven: per mail, voor 13/10/2019

Contact e-mail: brecht.volders@uantwerpen.be

Link: https://www.uantwerpen.be/en/research-groups/ip/