Time for space!

Date: 3 March 2020

Venue: UAntwerpen - Stadscampus - Grauwzusters - lokaal S.S208 - Lange Sint-Annastraat 7 - 2000 Antwerpen

Time: 9:30 AM - 5:00 PM

Organization / co-organization: ARIA, CCQO, Kunstenpunt

Short description: Onderzoeksseminarie rond langdurig en betaalbaar gebruik van ruimte in kunst en cultuur.

Kunstenpunt, ARIA (Antwerp Research Institute for the Arts van Universiteit Antwerpen) en CCQO (Culture Commons Quest Office) organiseren een onderzoeksseminarie rond langdurig en betaalbaar gebruik van ruimte in kunst en cultuur. 

Ruimte is cruciaal voor creatie en voor de verbinding met publiek, maar vandaag staat die ruimte erg onder druk. Dat komt o.a. door de stijgende prijzen op de vastgoedmarkt en doordat de overheid minder ruimte ter beschikking stelt voor artistieke invullingen. Minder kapitaalkrachtige bevolkingsgroepen – waaronder kunstenaars en kunstenaarsinitiatieven – verdwijnen naar de periferie en moeten gebruik maken van tijdelijke leegstand.

In deze context van tijdelijk gebruik ontstaan er initiatieven van kunstenaars en andere maatschappelijke spelers die kunst en cultuur van onderuit herformuleren en nieuwe pistes ontwikkelen voor het gebruik van ruimte. Deze nieuwe invullingen spelen in op de gentrificatie waardoor het langdurig en betaalbaar karakter ervan onder druk staat.

Met dit seminarie brengen we kunstenaars, kunstorganisaties, studenten, onderzoekers en beleidsmakers bij elkaar om na te denken over modellen van betaalbaar en langdurig gebruik van ruimte door en voor kunstenaars, kunstwerkers en burgers.Entrance fee: gratis

Registration: via de link op de webpagina

Contact email: aria@uantwerpen.be

Link: https://www.uantwerpen.be/nl/onderzoeksgroep/aria/activiteiten/onderzoeksseminaries/time-for-space-/