Plechtige proclamatie

Datum: 16 oktober 2020

Locatie: Universiteit Antwerpen, Campus Groenenborger + virtueel - Groenenborgerlaan 171 - 2000 Antwerpen (route: UAntwerpen, Campus Groenenborger)

Tijdstip: 19.30 uur

Organisatie / co-organisatie: Faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen

Korte beschrijving: Faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen

De plechtige proclamaties van de Faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen gaat door op donderdag 15 oktober en vrijdag 16 oktober 2020. Op deze avonden worden onze afstuderende masters en postgraduaten, afgestudeerd in het academiejaar 2019-2020, geproclameerd.

Op donderdag 15 oktober proclameren we de:

  • masters industriële wetenschappen: elektromechanica
  • masters industriële wetenschappen: elektronica-ICT

Op vrijdag 16 oktober proclameren we de:

  • masters industriële wetenschappen: bouwkunde
  • masters industriële wetenschappen: chemie
  • masters industriële wetenschappen: biochemie
  • postgraduaten innoverend ondernemen

Studenten worden verwacht op Campus Groenenborger, familie en vrienden zullen live kunnen volgen via een livestream. Meer info volgt later. Studenten ontvangen hiervoor na de tweede zit nog een uitnodiging op hun studentenmailadres.

*Deze planning is afhankelijk van de corona-maatregelen die op dat ogenblik zullen gelden. Controleer altijd de website en de uitnodiging voor de laatste updates.Contact e-mail: secretariaat.fti@uantwerpen.be

Link: https://www.uantwerpen.be/nl/overuantwerpen/faculteiten/fac-toegepaste-ingenieurswetenschap/nieuws-en-activiteiten/activiteiten/plechtige-proclamatie/