GEANNULEERD: Online pre-departure: zinnig of overbodig?

Datum: 2 april 2020

Locatie: Nederlandse Vereniging voor Medisch Onderwijs (NVMO) - Expertisecentrum voor Onderwijs en Opleiding - UMC Utrecht

Organisatie / co-organisatie: NVMO Werkgroep Internationalisering

Korte beschrijving: NVMO themamiddag met de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen UAntwerpenOver de themadag

De Werkgroep Internationalisering heeft als doelstelling alle initiatieven die er zijn rond internationalisering in het onderwijs inzichtelijk te krijgen en daar waar mogelijk de krachten te bundelen. Het is de bedoeling om een platform te vormen voor iedereen die interesse heeft in Internationalisering in het onderwijs.Link: http://www.nvmo.nl/werkgroepen/internationalisering