'Digital Nature for healthcare': Onderzoek naar beeldende kunst en gezondheidszorg om stress bij kinderen te verminderen

Date: 19 June 2020

Venue: Online doctoraatsverdediging - Blackboard Collaborate - - -

Time: 3:00 PM

PhD candidate: Ludivine Lechat

Principal investigator: Koen Norga, Monica Dhar en Tom De Smedt

Short description: Doctoraatsverdediging Ludivine Lechat - Faculteit Letteren en Wijsbegeerte en ARIAAbstract

Dit doctoraat beoogt het promoten van onderzoek naar beeldtaal voor positieve artistieke interventies in de zorgsector, om de levenskwaliteit van jonge patiënten te verbeteren.

In overleg met kinderen, verplegend personeel en opvoeders gaat Ludivine Lechat op zoek naar visuele voorkeuren en narratieve concepten die het mentale welzijn van kinderen zou kunnen bevorderen. Dit om inzichten te verwerven voor het ontwerpen van ontspannende illustraties voor nieuwe media applicaties.

Het gehele onderzoeksproces heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van creatieve product prototypes dat gericht zijn op stressverlagende toepassingen binnen de zorgsector.

“Digital Nature for healthcare” is een poging om via beeldende kunsten op een zinvolle manier bij te dragen aan een sector die ons uiteindelijk allemaal aanbelangt: gezondheidssectorRegistration: via een mail naar ludivine.lechat@gmail.com

Link: https://www.krop.com/ludivinelechat