PAO Bemiddeling - Basismodule

Datum: 18 september 2020 - 5 februari 2021

Locatie: Nog te bepalen - (lokaal nog niet bekend) ANTWERPEN

Tijdstip: 13 - 19 uur

Korte beschrijving: Postacademische opleiding bemiddeling, de basismoduleOver de basismodule

De basismodule bestaat uit interdisciplinaire theoretische colleges. Deze bestuderen het conflict, de gevolgen en de aanpak met bemiddeling zowel vanuit sociologisch, filosofisch, juridisch als psychologisch oogpunt. Voor dit laatste vormen het systeemdenken en de communicatietheorie de basis. Tijdens het praktijkgedeelte wordt op deze interdisciplinaire kennis verder gebouwd. De verschillende stappen in het bemiddelingsproces, de bemiddelingsattitude en de vaardigheden worden dan geoefend. De toepassing van de onderhandelingsmethode en de rollen van de bemiddelaar worden getraind aan de hand van concrete casussen met rollenspelen, bespreking, reflectie en demonstratie. Hierbij worden de deelnemers gecoacht door erkende en ervaren bemiddelaars.Inkomprijs: € 1.950

Inschrijven: Via website

Contact e-mail: cbr@uantwerpen.be

Contact telefoon: 03 265 54 48

Link: https://www.uantwerpen.be/nl/centra/centrum-beroepsvervolmaking-rechten/opleidingsaanbod/bemiddeling/basismodule/