Het nieuwe goederenrecht

Datum: 1 oktober 2020

Locatie: Universiteit Antwerpen - Campus Drie Eiken Antwerp, Wilrijk (route: UAntwerpen, Campus Drie Eiken)

Tijdstip: 16.15 - 19.15 uur

Organisatie / co-organisatie: Nexus

Korte beschrijving: Studienamiddag i.s.m. de professoren goederenrecht van de vijf Vlaamse Rechtsfaculteiten en het Centrum voor Beroepsvervolmaking in de RechtenOver de studienamiddag

De Wet van 4 februari 2020 heeft het goederenrecht grondig hervormd. Deze Wet voert een nieuw Boek 3 in het nieuw Burgerlijk Wetboek in. Alle regels inzake eigendom, mede-eigendom, vruchtgebruik, burenrelaties, erfpacht en opstal zijn hierdoor gewijzigd. Het gaat niet louter om een codificatie, maar ook om een grondige modernisering van het goederenrecht. De nieuwe regels treden in werking op 1 september 2021.

De professoren Goederenrecht van de Vlaamse Rechtsfaculteiten hebben de handen in elkaar geslagen om op deze studieavond de nieuwe regels zo praktijkgericht en helder mogelijk toe te lichten. Deze studieavond is een must voor alle praktizijnen die actief zijn in het vermogensrecht, vastgoedrecht en ruimere privaatrecht.Inkomprijs: 180 euro

Inschrijven: Via website

Contact e-mail: nexus@uantwerpen.be

Contact telefoon: +32 265 54 48

Link: https://www.uantwerpen.be/nl/centra/centrum-beroepsvervolmaking-rechten/opleidingsaanbod/nieuwe-goederenrecht-antwerpen/