Artsen en deontoloigie. Naar een basiscode voor medische deontologie

Datum: 17 september 2020

Locatie: Volg het doctoraat digitaal - -- - -- -- (route: UAntwerpen, Stadscampus)

Tijdstip: 17 uur

Organisatie / co-organisatie: Faculteit Rechten

Promovendus: Coralie Herijgers

Promotor: prof. dr. Thierry Vanswelt, prof. dr. Kristof Van Assche en prof. dr. Filip Dewallens

Korte beschrijving: Doctoraatsverdediging Coralie Herijgers - Faculteit Rechten

Abstract

Het doctoraatsonderzoek “Artsen en Deontologie. Naar een basiscode voor medische deontologie” startte met de vaststelling dat de medische deontologie als afdwingbare zelfregulering voor artsen aan grondige kritiek onderhevig is. Onduidelijkheid en onzekerheid over de invulling van deontologische plichten, tegenstrijdigheden met wetgeving, onderlinge tegenstrijdigheden en een gebrekkige bescherming van patiëntenbelangen zijn slechts enkele voorbeelden van de kritiekpunten die de kop opsteken. Het privilege dat de medische beroepsgroep door de maatschappij krijgt toebedeel om zijn eigen deontologische regels op te stellen, staat hierdoor grondig op de helling. Biedt een beroepscodificatie van deontologische regels wel voldoende garanties op een goede medische dienstverlening door artsen?

Om op deze kritiek te kunnen inspelen werd er doorheen dit doctoraat op zoek gegaan naar die essentiële eisen waaraan een goede inhoudelijke medisch deontologische code moet voldoen. De beginselen van behoorlijke regelgeving functioneerde hierbij als uitgangspunt. Dit resulteerde uiteindelijk in een globaal kwaliteitskader voor een inhoudelijk deugdelijke medisch deontologische code. Dit kwaliteitskader is opgebouwd uit specifieke kwaliteitsgaranties en algemene principes die noodzakelijk zijn opdat een (medisch) deontologische code als inhoudelijk deugdelijk/goed kan worden aangezien. Het uitgewerkte kwaliteitskader kan bij een codificatie van een nieuwe code voor (medische) deontologie dan ook gebruikt worden als uitgangspunt. Op die manier kan er actief worden ingespeeld op verschillende kritiekpunten. Zo is het mogelijk om ze naar de toekomst toe te verhelpen. Als ultiem sluitstuk van het doctoraat wordt er eveneens een basiscode voor medische deontologie uitgewerkt.Inschrijven: U meldt zich aan via onderstaande URL en ontvangt daarna de link om online aan de doctoraatsverdedging deel te nemen

Contact e-mail: ingeborg.jongbloet@uantwerpen.be

Contact telefoon: +32 3 265 50 60

Link: https://www.uantwerpen.be/nl/overuantwerpen/faculteiten/faculteit-rechten/nieuws-en-activiteiten/online-doctoraatsver/coralie-herijgers/