Lessen voor de stad na corona

Datum: 25 november 2020

Locatie: Bibliotheek Permeke - De Coninckplein 26 - 2060 Antwerpen

Tijdstip: 19.30 - 21.15 uur

Organisatie / co-organisatie: Universiteit Antwerpen

Korte beschrijving: Stijn Oosterlynck (stadssocioloog UAntwerpen) bespreekt tijdens Wetenschap Centraal de kwetsbaarheden van de stad die zichtbaar werden tijdens de epidemieLessen voor de stad na corona

De Corona-pandemie heeft haar wortels in de wild om zich heen grijpende verstedelijking in Azië. Tegelijkertijd heeft ze ook een verregaande impact op het leven in steden overal ter wereld. De maatregelen die genomen worden om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, raken het stedelijk leven in haar hart. Steden floreren op ontmoeting en dichtheid, het coronavirus helaas ook. De publieke ruimte in de stad bleek de voorbije maanden niet te beantwoorden aan de noden van diverse groepen om elkaar te ontmoeten, te sporten, wandelen en van de natuur te genieten. De ongelijke woonsituaties, met vele gezinnen die kleinbehuisd zijn of wonen in een appartement met hoogstens een klein terrasje, maakt dat bij veel stadsbewoners de lockdown extra hard aankwam.

Stijn Oosterlynck (stadssocioloog UAntwerpen) bespreekt tijdens Wetenschap Centraal de kwetsbaarheden van de stad die zichtbaar werden tijdens de epidemie. Hij blikt mee vooruit en zoekt naar oplossingen op het vlak van huisvesting, publieke ruimte en gezondheidszorg. We nodigen je uit om mee te komen nadenken over een versterkte veerkracht van stad en mens en een nieuw toekomstplan voor de stad.

Scfrijf je in Inkomprijs: gratis

Contact e-mail: wetenschapscommunicatie@uantwerpen.be

Link: https://www.uantwerpen.be/nl/evenementen/wetenschap-centraal/programma/lessen-voor-de-stad-/