Wie ik ken, is wie ik ben (is wie ik kan worden?)

Datum: 22 januari 2015

Inleiding: Joris Wauters (Centrum voor Migratie en Interculturele Studies) presenteerde zijn doctoraatsonderzoek.

Als doctoraatsstudent bij het Steunpunt Inburgering & Integratie werkte Joris Wauters de voorbije jaren verschillende onderzoeksprojecten af. In dit doctoraatsseminarie bracht hij de resultaten uit die projecten voor een eerste keer samen, en herbekeek ze vanuit een overkoepelend theoretisch perspectief. De centrale vraag van het proefschrift peilde naar de rol die sociale netwerken kunnen spelen in integratieprocessen van migranten en hun organisaties.

Joris Wauters lichtte 3 projecten toe:

  • de case van een basisschool die succesvol inzette op het versterken van de sociale relaties tussen Romaouders en de school via een brugfiguur;
  • de case van de sociale netwerken van de verschillende Romazelforganisaties in Vlaanderen, en het belang ervan voor lokale overheden op zoek naar partners;
  • de case van hoogopgeleide anderstalige nieuwkomers en de rol van hun netwerken bij het zoeken van een job. (voorlopige resultaten)

Bekijk de presentatie van Joris Wauters' doctoraatsseminarie.