Vacatures Departement Geschiedenis rond migratie

Date: 15 July 2015

Introduction: Aan het Departement Geschiedenis (UAntwerpen) staan twee vacatures open rond onderzoek naar migratie tijdens de negentiende eeuw. Deze staan deels ook open voor onderzoekers uit andere departementen.

1. Voltijdse doctoraatsbeurs (100%) met als thema: Gender, migratie en afstand. Dienstmeisjes als katalysatoren van verandering in democratisering van lange-afstandsmigratie: een vergelijkende gevalstudie van internationale migratie door mannen en vrouwen naar Brussel en Antwerpen, 1850-1900.

2. Doctoraal onderzoek (100%) in het kader van het Belspo BRAIN project IMMIBEL. Uitgesloten of verwelkomd? Clusters van buitenlandse inwijkelingen in België, c. 1840-1890.
Met als subthema: Migranten in de maritieme arbeidsmarkt in België, c. 1840-1890.

Klik op de titel van het project voor meer informatie.