Eerste veiligheidswetenschappers zwaaien af

Datum: 13 september 2015

Inleiding: Met elf zijn ze, de allereerste lichting masters in de veiligheidswetenschappen. Op 11 september namen ze hun diploma in ontvangst op UAntwerpen. Tijdens hun tweejarige opleiding verdiepten de studenten zich in alle aspecten van de veiligheidsproblematiek.

“De veiligheidsproblematiek is in de ruime Antwerpse regio, met haar wereldhaven en bijhorende industrie, nooit ver weg, maar veiligheid is bovenal en hot topic wereldwijd ”, vertelt prof. Josse Van Steenberge (UAntwerpen), bezieler van de opleiding. Bij een vluchtelingenstroom, het uitbreken van ebola, een aardbeving in Nepal, radicaliserende jongeren, de beveiliging van kritische infrastructuur, onze verknochtheid aan koning auto, het gebruik van sociale media of het beoefenen van de paardensport, maar ook bij burn out en stress op het werk komen verschillende aspecten van veiligheid kijken. De onderwijswereld speelt dan ook een belangrijke rol om te kunnen voldoen aan de nood aan gedegen kennis en kunde om met deze problematieken om te gaan.

Klaar voor de arbeidsmarkt

Bij aanvang van de master organiseerde de Universiteit Antwerpen en bevraging bij 4000 organisaties uit België en Nederland. Van Steenberge: “We wilden achterhalen aan welke profielen de sector behoefte had, over welke competenties de studenten na hun opleiding moeten beschikken. Daaruit bleek dat het werkveld enerzijds nood heeft aan managers in veiligheid binnen organisaties of bedrijven, en anderzijds aan onderzoekers in veiligheid, die veiligheidsvraagstukken op een wetenschappelijke manier kunnen benaderen.” De vele en diverse stageplaatsen die nu al twee jaar op een rij werden aangeboden, en de uiterst positieve reacties vanuit de stagegevers bevestigden al deze behoefte.

Nu komen deze profielen ook echt op de arbeidsmarkt en al meteen met succes. Xavier Criel, managing director bij Safety Centre Europe, ging specifiek op zoek naar een master veiligheidswetenschappen bij de werving voor een openstaande functie. “Als adviseur crisismanagement voor industriële bedrijven is het van belang dat onze mensen een brede achtergrond hebben over de verschillende aspecten van veiligheid in een onderneming: organisatiekunde, wetgeving, chemie en milieu. Een master veiligheidswetenschappen heeft die unieke combinatie van de softskills en chemische basiskennis die we in geen enkele andere studierichting konden terugvinden”, aldus Criel.

Ook bedrijven en organisaties als BASF, MENSURA, CEPA, de NMBS en het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen geloven in deze opleiding en verleenden een broodnodige financiële ondersteuning bij de opstart, alsook heel wat stof uit het werkveld waarmee docenten en studenten aan de slag konden.

Integrale en interdisciplinaire kijk op veiligheid

In september 2013 begonnen de eerste studenten aan deze unieke opleiding in Vlaanderen. De tweejarige opleiding tot master in de veiligheidswetenschappen is interdisciplinair, grensoverschrijdend en integraal: met veiligheid, beveiliging, milieu, kwaliteit en sociale veiligheid komen alle aspecten van veiligheid aan bod.

Dat net de Universiteit Antwerpen de kar trekt binnen het ‘veiligheidsonderwijs’ is niet verwonderlijk. Vanuit diverse invalshoeken wordt er aan de verschillende Antwerpse faculteiten al jaren onderzoek verricht rond het thema veiligheid. Ook bestaan er al geruime tijd meerdere postgraduaten, alsook master-na-master opleidingen rond een of meerdere veiligheidsdomeinen. Met de master wordt dit plaatje verder vervolledigd.

Op vrijdag 11 september werden de eerste diploma’s uitgereikt. Tijdens de proclamatie getuigde een studente over haar ‘pioniersrol’ en sprak gouverneur Cathy Berx over de verwachtingen van de Antwerpse regio op het gebied van veiligheidsonderwijs.