Eerste proefproject geluidsarme wegdekken is een feit

Date: 5 October 2015

Introduction: Het Antwerpse stadsbestuur wil de geluidshinder aanpakken. In dat kader voert de Universiteit Antwerpen een proefproject met geluidsreducerende wegdekken in de Kleine Doornstraat (Wilrijk) en de Zandvlietse Dorpstraat (Zandvliet) uit.

“Uit een bevraging door de Stadsmonitor (2011) blijkt dat 38% van de Antwerpenaars lijdt onder geluidsoverlast door verkeer. Dit is een cijfer dat we niet kunnen negeren. Die hinder willen we nu als stadsbestuur aanpakken met onder andere een proefproject rond geluidsarme wegdekken”, stelt schepen voor leefmilieu Nabilla Ait Daoud.

De voorbije weken werden de voorbereidende werken uitgevoerd in de Kleine Doornstraat en de Zandvlietse Dorpstraat om de eerste geluidsarme wegdekken in Antwerpen te kunnen aanleggen. Beide straten worden binnenkort voorzien van verschillende proefvakken waarop toplagen met een geluidsreducerend wegdek worden aangebracht. Deze toplagen moeten mee helpen om het geluid van rijdende wagens te verminderen, een doelstelling die perfect past in het geluidsactieplan van de stad Antwerpen.

De stad Antwerpen werkt voor het project samen met de Universiteit Antwerpen en het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw (OCW) en krijgt ondersteuning van het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer. Met de onderzoeksgroep EMIB (Energy & Materials in Infrastructure & Buildings) beschikt de universiteit over heel wat expertise op het vlak van innovatieve wegdekken. Het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw van zijn kant doet al jaren in internationaal verband onderzoek inzake rolgeluid en de bestrijding ervan met geluidsarme wegdekken en beschikt eveneens over veel knowhow voor dit project.

Evaluatie met de buren

De universiteit zal daarna op regelmatige tijdstippen geluidsmetingen uitvoeren om het verschil tussen een normaal wegdek en de geluidsreducerende proefvakken te registreren. Met een vragenlijst zullen zij bovendien bij bewoners peilen naar hun ervaringen met de nieuwe situatie.

De bewoners van deze straten werden op de hoogte gebracht en zullen ook actief betrokken worden bij de evaluatie van de wegdekken. Twee jaar lang zullen de innovatieve wegdekken opgevolgd worden door de stad, de universiteit en het OCW.

Zes mengsels

Om een doorgedreven studie te maken van het best mogelijke mengsel, komt er meer dan één type toplaag in de proefstraten. Verschillende proefvakken worden voorzien van mengsels van verschillende aannemers. Eén van de toplagen betreft het innovatieve en extreem geluidsreducerende ‘poro-elastische’ wegdek (PERS), dat rubberkorrels bevat en waarbij kunsthars de rol van bitumen als bindmiddel overneemt. Dit is een ander wegdek dan het klassieke asfalt. Niet alle mengsels zullen op elke locatie getest worden.

Door het uitvoeren van geluidsmetingen kunnen de onderzoekers bepalen welk mengsel het geluid het effectiefste reduceert in een stedelijke omgeving.

“In de beide proefstraten zullen we telkens vijf vakken van een nieuwe asfaltlaag voorzien, waarbij in Zandvliet één proefvak gereserveerd is voor het innovatieve PERS-wegdek”, legt onderzoeker Cedric Vuye (UAntwerpen) uit, “Zo kunnen we nagaan welke van de verschillende types toplagen het beste resultaat oplevert in een stedelijke omgeving.”

Hij vervolgt: “Voor de proeflocaties gingen we op zoek naar straten die nu al een wegdek in asfalt hebben én waar het verkeer niet superdruk is. Het uitvoeren van de metingen zou in hele drukke straten immers voor verkeershinder zorgen, en dat is natuurlijk niet de bedoeling van dit project.”

Op basis van de metingen en bevragingen kan er nadien beslist worden welk geluidsarm wegdek op termijn toegepast kan worden op meerdere Antwerpse straten.