UAntwerpen onderzocht 'man in de straat'-interviews

Date: 27 October 2015

Introduction: Deze 'vox pops' komen steeds meer voor in nieuwsuitzendingen.

In de laatste 12 jaar toonde de VRT gemiddeld twee vox pops per dag. Op VTM zijn dit er meer. De kijker krijgt hier dagelijks gemiddeld drie vox pops te zien. Er is een stijgende trend in het voorkomen van deze 'man in de straat'-interviews.

Dit blijkt uit de recentste Nieuwsmonitor van het Steunpunt Media dat meer dan 8.000 nieuwsuitzendingen met korte interviews met gewone, lukraak gekozen mensen onderzocht. De stijgende trend is niet sterk uitgesproken en fluctueert doorheen de jaren, ondanks veel bezorgdheden geuit in de maatschappij en academisch onderzoek dat het aandeel van vox pops sterk zou stijgen.

In 47% van de nieuwsberichten komen vox pops aan bod om opinies weer te geven. In 53% van de berichten vertellen de vox pops over iets wat ze zelf of mensen in hun omgeving meemaakten. Het grote aandeel opinies betekent dus dat vox pops meer zijn dan een louter illustratie waarin nieuwsmakers laten zien hoe de bevolking iets ervaart. Vaak tonen nieuwsmakers via vox pops wat de bevolking over iets denkt. De onderzoekers Stefaan Walgrave en Kathleen Beckers leggen uit dat dit implicaties heeft: “De meeste mensen halen hun informatie over wat de rest van Vlaanderen denkt uit de nieuwsmedia. Mensen baseren zich daarbij onder andere op de vox pops die ze in het nieuws zien. Uit voorgaand onderzoek blijkt dat vox pops een grote invloed kunnen hebben op wat mensen denken dat de rest van de bevolking over een kwestie denkt. Maar ook hun eigen opinie wordt er door beïnvloed”. Journalisten spelen hier dus een belangrijke rol, aangezien zij de controle hebben over welke vox pops in het nieuws verschijnen en welke niet.

Representatief? Vox pops komen vooral aan bod in nieuwsitems over meer serieuze onderwerpen zoals politiek, sociale zaken en mobiliteit. Ze blijken bovendien een goede dwarsdoorsnede van de Vlaamse bevolking wat eigenschappen zoals geslacht en leeftijd betreft. Etnisch-culturele minderheden en vox pops met een (zichtbare) handicap zijn echter ondervertegenwoordigd.

 

 Url: http://www.steunpuntmedia.be/wp-content/uploads/2015/10/Nieuwsmonitor-24.pdf