UAntwerpen onderzocht Europese vergrijzing

Datum: 8 november 2015

Inleiding: Europa vergrijst. Nieuwe bevindingen en beleidsaanbevelingen van onder anderen wetenschappers van het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck (UAntwerpen) werden gebundeld in een boek

De vergrijzing is een seculiere uitdaging die de structuur van Europese samenlevingen zal belasten.

Het aantal pensioengerechtigden zal steeds verder oplopen. Deze pensioenen moeten gefinancierd worden door middel van belastingen en pensioencontributies van een steeds kleiner wordend aantal jongere werkenden. Zal dit onderlinge spanningen tussen generaties creëren?

We worden steeds gezonder, maar dat brengt steeds hogere gezondheidszorgkosten met zich mee. Zijn onze samenlevingen bereid om deze kosten te dragen?

Oudere werknemers hebben door de jaren heen veel werkervaring opgebouwd. Kan dit echter het gebrek aan innovatieve ideeën van jonge werkenden tegenwerken?

De oudste ouderen vormen het snelst groeiende segment van de populatie. Zal er voldoende capaciteit zijn om hen de langdurige zorg te bieden wanneer zij die nodig hebben? En zullen mantelzorgers (veelal dochters) zich eenzamer, depressiever en meer sociaal uitgesloten voelen?

Zal de digitale kloof resulteren in toenemende spanningen tussen oudere werknemers met goede computervaardigheden – die zich gelukkiger voelen en later met pensioen gaan – en achterblijvende, oudere werknemers met minder goede computervaardigheden?

Dit zijn enkele van de belangrijkste vragen die onderzoekers uit heel Europa en Israël bestudeerd hebben en bespreken in het nieuwe boek getiteld “Ageing in Europe – Supporting Policies for an Inclusive Society”, dat op 29 oktober werd gepresenteerd in Brussel.

Ruth Paserman, plaatsvervangend hoofd van het kabinet van Marianne Thyssen, Commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit, informeerde de aanwezigen over de relevantie van deze vragen en het bijbehorende onderzoek: “De vergrijzing stelt ons voor grote uitdagingen, maar zorgt ook voor kansen. De kennis die gegenereerd wordt door middel van SHARE helpt ons bij het ontwikkelen van hervormingen gericht op het verlengen van het werkende leven en op het bevorderen van de duurzaamheid van sociale zekerheidssystemen in onze verouderende samenlevingen. Nu moeten we ervoor zorgen dat meer landen deelnemen aan SHARE ter bevordering van het nut van de survey als een instrument voor wederzijds leren”, benadrukt Paserman.

Het gepresenteerde onderzoek is gebaseerd op de meest recente data van de Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE). SHARE wordt gesteund door het DG Onderzoek en Innovatie en het DG Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie van de Europese Commissie en verzamelt informatie over Europese vijftigplussers. SHARE is een belangrijke wetenschappelijke basis voor beleidsinspanningen van de Europese Unie ter versterking van sociale en economische inclusie ongeacht de vergrijzende populatie.

“Het idee dat vergrijzing onze samenlevingen drijft tot een oorlog tussen generaties is wellicht populair in televisieshows, maar de feiten zijn heel anders. Intergenerationele cohesie is nog altijd sterk in heel Europa”, aldus Axel Börsch-Supan, directeur van het Max Planck Institute for Social Law and Social Policy en coördinator van SHARE. “Vandaar dat goed ontworpen overheidsbeleid dat gebaseerd is op solide bewijs afgeleid van geschikte data een zeer goede kans heeft om de kwaliteit van het leven van mensen verder te bevorderen, ondanks de vergrijzing van de populatie”.Link: http://www.degruyter.com/view/product/462442