Studievoortgangsbewaking, leerkrediet en tijdig uitschrijven

Datum: 2 december 2015

Inleiding: Ken jij de regels?

Doorheen het academiejaar rijzen meestal nogal wat vragen omtrent studievoortgang: voor hoeveel studiepunten moet ik minstens slagen, wat zijn de gevolgen van studievoortgangsbewaking, waar kan ik mijn leerkrediet raadplegen, hoe schrijf ik uit,… ?

Wij vatten de belangrijkste informatie voor je samen.

 • Algemeen is er sprake van de ‘60% regel’. Dit betekent dat je 60% van het aantal studiepunten waarvoor je bent ingeschreven, effectief moet verwerven (in eerste of tweede zittijd).
   
 • Als je voelt dat dit niet zal lukken, trek dan zo snel mogelijk aan de alarmbel: schrijf uit voor één of meerdere opleidingsonderdelen (dit kan je zelf in SiSA, bijvoorbeeld tussen 1 en 28 februari voor opleidingsonderdelen uit het tweede semester).
   
 • Indien je een moeilijk academiejaar achter de rug hebt waarin je minder dan 60% van de opgenomen studiepunten kon verwerven, word je door de facultaire studietrajectbegeleider onder ‘studievoortgangsbewaking’ geplaatst. Deze maatregel is vooral bedoeld om jou te beschermen en de nodige studieverantwoordelijkheid en zin voor een haalbaar en realistisch studieprogramma bij te brengen.
   
 • Daarnaast beschikt elke student over een ‘leerkrediet’: een persoonlijk saldo van x aantal studiepunten. Je kan je leerkrediet raadplegen via Blackboard > Studentenadministratie of via www.studentenportaal.be. De overheid voorziet ook een systeem voor herkansing: het leerkrediet kent een automatische heropbouw van 10 studiepunten gedurende zes academiejaren.
   
 • Alle regels over uitschrijven voor een volledige opleiding vind je via de webpagina van de centrale studentenadministratie. Informeer je vooraf over de deadlines en breng zo snel mogelijk de betrokken instanties op de hoogte (via jouw trajectbegeleider of via SiSA en de centrale administratie via de helpdesk). Vanaf 16 maart 2016 worden alle studiepunten beschouwd als opgenomen!

Noot: inschrijvingen via credit en/of examencontract kunnen nooit worden stopgezet.

Meer informatie: Helpdesk Central Onderwijsadministratie