Examenfaciliteiten en ombudsdienst

Datum: 1 december 2015

Inleiding: Faciliteiten voor werkstudenten.

Examenfaciliteiten vraag je aan bij de onderwijsadministratie van je faculteit nadat het examenrooster is bekendgemaakt (resp. op 1 december of 1 april) of bij de ombudspersoon van je opleiding (wanneer de examenperiode reeds begonnen is).

De centrale ombudspersoon voor de UAntwerpen is Werner Jacobs. Daarnaast heeft elke faculteit, maar ook meestal elke opleiding, één of meerdere ombudspersonen ter beschikking.

Meer informatie over faciliteiten voor werkstudenten