UAntwerpen publiceert in prestigieuze Chemical Reviews

Datum: 1 december 2015

Inleiding: Erik Neyts en Annemie Bogaerts (onderzoeksgroep PLASMANT, Departement Chemie) publiceerden een overzichtsartikel in Chemical Reviews.

Traditionele thermische katalyse is cruciaal voor zeer veel chemische processen. Voorbeelden zijn de de synthese van ammoniak, de omzetting van koolwaterstoffen naar nuttige chemicaliën en de synthese van vele functionele nanomaterialen. Voortdurend wordt in deze processen gezocht naar nieuwe methoden die een hogere omzettingsgraad bereiken en minder energie vergen. Plasmakatalyse is een zeer beloftevol alternatief voor thermische katalyse. Hierbij wordt een katalysator gecombineerd wordt met een plasma, de vierde toestand van materie. Vaak resulteert deze combinatie in een synergie tussen beide.

In dit overzichtsartikel, geschreven door Erik Neyts en Annemie Bogaerts, verbonden aan de onderzoeksgroep PLASMANT van het departement Chemie, en in samenwerking met Ken Ostrikov (Australië) en Mahendra Sunkara (VS), wordt de huidige 'state-of-the-art' in plasmakatalyse in detail besproken. In het bijzonder wordt een groot aantal voorbeelden van processen geanalyseerd waarin plasmakatalyse succesvol is gebleken of veelbelovend is, zoals de omzetting van CO2 en koolwaterstoffen, de synthese van nanomaterialen, de productie van ammoniak en het afbreken van toxische produkten. De mechanismen die onderliggend zijn aan deze toepassingen zijn echter zeer complex, en tot dusver is slechts weinig geweten over de precieze plasma / katalysator interacties. Dit overzichtsartikel onderzoekt kritisch de katalytische mechanismen die werkzaam zijn in ieder van deze specifieke toepassingen.

Het is nog maar de derde keer dat een onderzoeker van de UAntwerpen mag publiceren in dit prestigieuze tijdsschrift, en voor het eerst dat de eerste of laatste auteur afkomstig is van de UAntwerpen.

Meer weten?

Prof. dr. Erik Neyts (UAntwerpen): erik.neyts@uantwerpen.be

Prof. dr. Annemie Bogaerts (UAntwerpen): annemie.bogaerts@uantwerpen.be

Plasma Catalysis: Synergistic Effects at the Nanoscale, E.C. Neyts, K. Ostrikov, M.K. Sunkara, A. Bogaerts, Chemical Reviews, 2015.Link: http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.chemrev.5b00362