Slachtoffers cyberpesten zoeken steun op online fora

Date: 29 January 2016

Introduction: Slachtoffers van cyberpesten zoeken steun bij andere jongeren op online discussiefora van hulporganisaties voor jongeren. Dat blijkt uit onderzoek van Sara Bastiaensens (UAntwerpen).

Op zaterdag 30 januari start de Vlaamse week tegen pesten. Onderzoekster Sara Bastiaensens, verbonden aan de onderzoeksgroep MIOS (Media, ICT en Interpersoonlijke Communicatie in Organisaties en in de Samenleving) van UAntwerpen, selecteerde 62 berichtenstromen over cyberpesten van de online discussiefora van ‘Awel’ en ’De Kindertelefoon’, met in totaal 486 berichten van slachtoffers en andere jonge forumgebruikers die hierop hebben gereageerd. Daar onderzocht ze hoe jongeren steun zoeken wanneer ze gecyberpest werden, maar ook hoe jonge forumgebruikers steun bieden aan slachtoffers van cyberpesten.

“Op deze online fora leggen slachtoffers van cyberpesten eerst uit wat ze hebben meegemaakt”, zegt Bastiaensens. “In deze verhalen lopen offline pesten (bijvoorbeeld op school) en cyberpesten vaak door elkaar. Dit komt overeen met eerder onderzoek waarin werd aangetoond dat slachtoffers van cyberpesten vaak ook offline gepest worden.”

Informatie, advies en emotionele steun

Nadat ze hun verhaal uit te doeken hebben gedaan, stellen jongeren vaak concrete vragen om hulp, die beantwoord worden door leeftijdsgenoten. Bastiaensens: “Slachtoffers zoeken advies over hun concrete cyberpestsituatie, bijvoorbeeld wie schuld heeft in de cyberpestsituatie en of de situatie ernstig genoeg is om hulp te zoeken bij een volwassene. Bovendien wilden ze graag concrete informatie over hoe ze met cyberpesten moeten omgaan.”

De andere jonge forumgebruikers geven deze slachtoffers van cyberpesten ook emotionele steun: ze drukken bijvoorbeeld hun medeleven uit, proberen het zelfvertrouwen van slachtoffers op te krikken en benadrukken dat slachtoffers zeker niet alleen staan. Die feedback van leeftijdsgenoten wordt duidelijk geapprecieerd. “Wanneer slachtoffers reageren op de ontvangen steunberichten, dan is die feedback meestal positief”, vertelt Bastiaensens. “Ze benadrukken dat de online sociale steun hen heeft geholpen en dat die steun hen een goed gevoel heeft.”

Omgaan met cyberpesten

Op de online fora geven de jongeren elkaar verschillende adviezen over hoe je best omgaat met cyberpesten. Bastiaensens: “De jongeren adviseren elkaar om offline steun te zoeken bij bestaande en nieuwe vrienden, maar ook bij hun ouders en bij de politie. Uit onderzoek naar offline pesten weten we dat sociale steun zoeken een goede manier is om om te gaan met pesten.”

De jongeren adviseren ook strategieën die specifiek zijn voor cyberpesten, zoals de pestkop blokkeren, cyberpestberichten verwijderen en hulp zoeken bij website moderatoren. “Er is echter nog weinig kennis over welke cyberstrategieën effectief zijn om cyberpesten tegen te gaan. Sommige slachtoffers merken op dat strategieën zoals het blokkeren van de pestkop, niet goed werken bij henzelf. Verder onderzoek is dringend nodig om te bepalen wat slachtoffers best kunnen doen in een online omgeving als ze cyberpesten willen tegengaan”, zo stelt Bastiaensens.Link: http://www.friendlyattac.be