Nieuwe technologieën in diefstalpreventie

Datum: 8 februari 2016

Inleiding: De ontwikkeling van nieuwe technologieën creëert nieuwe opportuniteiten voor de overheid om de criminaliteit te beheersen, maar ook voor dieven om criminaliteit te plegen.

In opdracht van de Directie Lokale Integrale Veiligheid van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken heeft de Vives Hogeschool Kortrijk in samenwerking met de Universiteit Antwerpen (prof. Wim Hardyns, docent verbonden aan de Master in de Veiligheidswetenschappen) een verkennend onderzoek verricht naar de impact van internet en technologie in het kader van diefstalpreventie. De opkomst van het ‘Internet of Things’, de mogelijkheden en bedreigingen die hiermee samenhangen, vormden het kader voor deze analyse. In het bijzonder werd aandacht gevraagd voor domotica, biometrie en track-and-trace, meer specifiek de positie van de burger ten opzichte van deze technologieën. Als uiteindelijke doelstelling werd een handleiding ontworpen ter ondersteuning van het technopreventief advies aan burgers via preventieadviseurs en -ambtenaren. Hierin worden domotica, biometrie en track-and-trace met hun context uiteengezet aan de hand van een SWOT-analyse.Link: https://www.besafe.be/kennisdatabank/invloed-van-nieuwe-technologie-n-kader-van-diefstalpreventie-perspectief-van-burger?utm_campaign=43%20Newsletter%20Veiligheid&utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_content=94306