UAntwerpen ondertekent verklaring over dierproeven

Datum: 22 april 2016

Inleiding: Samen met twintig andere Belgische universiteiten en onderzoeksinstellingen ondertekende UAntwerpen een verklaring ter ondersteuning van dierproeven.

Eenentwintig onderzoeksorganisaties hebben zich verenigd ter ondersteuning van belangrijke en ethisch verantwoorde dierproeven in een historische samenwerking ter gelegenheid van Wereldproefdierendag (24 april).

Vooraanstaande bedrijven uit de sector biowetenschappen en universiteiten uit de drie Belgische regio's hebben gezamenlijk een verklaring ter ondersteuning van dierproeven in België gepubliceerd. In de verklaring zetten de ondertekenaars het belang van dierproeven uiteen en moedigen zij aan tot een toenemende, open benadering van het publiek. Ze leggen uit dat wanneer alternatieve methodes niet toereikend zijn, dierproeven een kleine maar fundamentele rol spelen in het ontwikkelen van baanbrekende behandelingen en diagnostische middelen die mensen- en dierenlevens verbeteren.

Dit initiatief vormt de start van een proces van openheid en transparantie gericht op beleidsmakers en het grote publiek met de intentie het begrip voor en de aanvaarding van dierproeven voor biowetenschappelijke doeleinden te vergroten. Nog niet eerder werd op dit niveau samengewerkt ter ondersteuning van de transparantie over dierproeven; deze eensgezindheid onderstreept het belang dat de  sector biowetenschappen aan het onderwerp hecht. De ondertekenaars spreken de intentie uit samen te werken om de transparantie en de publieke dialoog over dierproeven voort te zetten. De verklaring blijft open voor andere onderzoeksorganisaties in België die zich in een later stadium willen aansluiten.

De European Animal Research Association heeft deze unieke samenwerking in gang gezet en gecoördineerd als onderdeel van haar blijvende inspanningen om de communicatie over dierproeven op nationaal en Europees niveau te stimuleren.

Guy de Vroey, voorzitter van de Belgian Council for Laboratory Animal Science (BCLAS):

"We zijn tevreden te zien dat zoveel organisaties hun krachten hebben gebundeld om de noodzaak en het belang van dierproeven uit te dragen. Zo beloven ze om samen verder te werken aan de communicatie over dierproeven. We hopen dat dit initiatief navolging vindt en andere organisaties uitnodigt zich aan te sluiten. Ik ben ervan overtuigd dat deze samenwerking een positieve bijdrage levert aan het begrip voor dierproeven en de waarde die ze opleveren voor de wetenschap en onze samenleving."

Kirk Leech, uitvoerend directeur van de European Animal Research Association:

"Dit is een historische verklaring. Deze brede steun voor openheid staat voor een ommekeer in de manier waarop de Belgische sector biowetenschappen communiceert over de noodzaak en de voordelen van dierproeven voor wetenschappelijke, medische en diergeneeskundige vooruitgang. Grotere openheid over dierproeven zoals hier in België en in het Verenigd Koninkrijk zou volgens ons overal in Europa de norm moeten zijn."Link: http://eara.eu/nl/belgische-onderzoeksinstellingen-verenigd-ter-ondersteuning-van-dierproeven/