Vrijstelling van de administratieve bijdrage voor voor lang verblijf in België

Datum: 23 augustus 2016

Inleiding: Studenten en onderzoekers van buiten de EU met een beurs van UAntwerpen, moeten vanaf nu geen bijdrage meer betalen voor een lang verblijf in België.

Alle personen met een niet-EU nationaliteit die naar België wensen te komen en een visum of verblijfsvergunning aanvragen, betalen verplicht een administratieve bijdrage aan de FOD Binnenlandse Zaken voor de verwerking van hun dossier.

Recentelijk werd door de overheid beslist dat studenten en onderzoekers die een beurs van de Universiteit Antwerpen ontvangen vrijgesteld zijn van het betalen van deze bijdrage. De betaling van de beurs moet bewezen worden door middel van een attest, dat uitgereikt wordt voor studenten door Dienst Internationale Samenwerking, en voor onderzoekers door het Departement Personeel en Organisatie. Het bedrag van de beurs voor studenten moet minimaal € 631 omvatten, voor onderzoekers de geldende barema’s van de Universiteit.

Lees meer over het aanvragen van een visum.

Meer informatie voor internationale  studenten vind je op de website van de Dienst Internationale Samenwerking.