Blik op energiearmoede

Datum: 5 december 2016

Inleiding: Centrum OASeS stelt het vernieuwde 25ste Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting voor. Het boek focust op energiearmoede en is gratis digitaal beschikbaar vanaf 7 december.

Het boek start met een situering van de energiearmoedeproblematiek. Wat zijn oorzaken en gevolgen? Is het niet een aspect van een meer algemene armoedeproblematiek? Vervolgens presenteren we de cijfers, onder andere op basis van de nieuwe ‘energiearmoedebarometer’. Daarbij vertrekken we niet enkel van een ‘observeerbare’ vorm van energiearmoede.

Al te vaak leggen mensen zichzelf beperkingen op. Deze ‘verborgen’ energiearmoede brengen we ook in kaart. We schetsen de grote lijnen van het energiearmoedebeleid in Vlaanderen: welke plannen liggen op tafel om het probleem aan te pakken en hoe worden die door het werkveld onthaald? We belichten daarbij enkele inspirerende lokale praktijken. Het boek bekijkt energiearmoede ook vanuit een kwalitatieve hoek: op basis van een bevraging van mensen in energiearmoede trachten we te achterhalen welke problemen ze ervaren en welke strategieën ze toepassen om het hoofd te bieden aan energiearmoede.

De analyse wordt aangevuld met een berekening van het budget dat gezinnen minimaal nodig hebben voor energie. We bekijken ook de nauw verwante problematiek van waterarmoede. We laten ook het bredere werk- en middenveld aan het woord. Het Netwerk tegen Armoede haalt vanuit de ervaring van mensen in armoede aan waarom geboden oplossingen niet altijd aanslaan. Het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting bekijkt de belangrijkste conclusies vanuit hun recentste tweejaarlijks verslag. Het Jaarboek bevat dus heel wat beleidsaanbevelingen. We eindigen met een goede praktijk in de strijd tegen energiearmoede: ‘inclusieve wijkrenovatie’ in de Gentse Dampoort. Stadsvernieuwing dient immers ook aandacht hebben voor de meest kwetsbare groepen.Link: https://www.uantwerpen.be/nl/onderzoeksgroep/oases/jaarboek/