AMiCA-technologie beschermt jongeren voor online gevaren

Datum: 12 december 2016

Inleiding: De taaltechnologie van het interuniversitaire onderzoeksproject AMiCA analyseert tekst en beeld op sociale media en helpt zo optreden tegen cyberpesten, suïcidaal en grensoverschrijdend seksueel gedrag.

Het AMiCA-project probeert bedreigende situaties op sociale netwerken automatisch te herkennen door middel van tekst- en beeldanalyse. Zo willen de onderzoekers de online veiligheid van kinderen en jongeren waarborgen, in het bijzonder op vlak van cyberpesten, seksueel grensoverschrijdend gedrag en zelfmoordneiging. Uit het onderzoek blijkt dat jongeren zelf een betere opvolging willen van bijvoorbeeld pestgedrag op internetfora.

Projectcoördinator Walter Daelemans hoopt dat de ontwikkelde analysetechnologie van AMiCA weldra door bedrijven in de praktijk zal worden gebruikt. 

ATV interviewde de onderzoekers van AMiCA (1.30 min)

Een animatiefilmpje over het AMiCA-project (1.30 min)

Lees het artikel in Gazet van Antwerpen: Jongeren vinden online monitoring niet altijd slechtLink: http://www.amicaproject.be