Observatie van (Quasi-)faseovergang in een ééndimensionale rij molecules

Datum: 15 januari 2017

Inleiding: Voor het eerst werd een (quasi-)faseovergang in een ééndimensionale rij moleculen geobserveerd (samenwerking UAntwerpen-Los Alamos Nat. Lab) en opgenomen als Editor's suggestion in PRL.

In samenwerking tussen de Universiteit Antwerpen en Los Alamos National Laboratory werd voor het eerst een (quasi-)faseovergang in een ééndimensionale rij moleculen geobserveerd.

Dit werk werd door de editors van Physical Review Letters als Editor's Suggestion geselecteerd.