Lancering Hofstad-project

Datum: 9 maart 2017

Inleiding: In de maanden maart en april start op de Stadscampus een historisch proefveld rond stadslandbouw, met proeftuinen uit de late middeleeuwen, de 18e eeuw en de Tweede Wereldoorlog.

In de stad van de 21e eeuw wint stadslandbouw of Urban Agriculture snel aan belang. Steeds meer stadsbewoners storten zich enthousiast op het zelf produceren van groenten, kruiden en (klein)vee of gaan zelf oogsten op een plukboerderij. Elk jaar kleuren nieuwe muurtuinen, stadsimkers, voedselcollectieven, samen-, buurt- en schooltuinen het stadsbeeld. Vormen en doelstellingen kunnen heel uiteenlopend zijn, maar duurzaamheid, het versterken van het buurtweefsel én budgetvriendelijkheid behoren tot de vaste ingrediënten.

Stadslandbouw is duidelijk terug van nooit weg geweest. Ook in het verdere en recente verleden, waren stedelingen actief betrokken bij de voedselproductie. Hofjes waren overal maar ze leidden vaak een verborgen bestaan. Hofstad. Historisch proefveld stadslandbouw laat studenten op participatieve wijze reflecteren over de mogelijkheden en beperkingen van voedselproductie op beperkte ruimte; over het korter en langer worden van de voedselketen; over de globalisatie van teelten (en ziektes); over de botsing tussen ‘traditionele’ en ‘wetenschappelijke’ kennis; over toenemende vermarkting; over het verlies van voeling met natuur en voeding; over de ruraliteit van de stad en de stedelijkheid van het platteland; over zuiver water en vervuiling; de nutriëntencyclus en de kunstmest, etc.  Kortom, Hofstad zet studenten aan tot reflectie over zowat elke grote vraag rond de relatie mens-natuur in een stedelijke omgeving. Dit gebeurt op participatieve wijze door het opzetten van een proeftuin waarop groenten worden geteeld op basis van de kennis en technieken die beschikbaar zijn uit drie verschillende historische contexten: een laat-middeleeuwse tuin, een tuin van de 18e eeuw en een oorlogstuin tijdens de Tweede Wereldoorlog.Link: https://www.uantwerpen.be/hofstad