Diversiteit aan de universiteit, liever vandaag dan morgen

Datum: 16 mei 2017

Inleiding: Fran├žois Levrau (UAntwerpen - Centrum Pieter Gillis) legt uit waarom universiteiten beter snel werk maken van een betere doorstroming van allochtone studenten van het secundair naar het hoger onderwijs. (Knack)

Binnen de muren van de universiteit wordt de diversiteit die buiten de universiteitsmuren zo talrijk aanwezig is, nauwelijks weerspiegeld. Dit is jammer, niet alleen omdat het een oud zeer betreft, maar ook omdat onze samenleving steeds diverser wordt en de universiteit dus dreigt (en de facto al is) een 'blank eiland' te zijn in een erg gekleurde zee. Het is dan ook belangrijk dat enkele rectoren met de nodige klem hebben beweerd dat ze willen inzetten op de verhoging van de in- en doorstroom van 'allochtone studenten'.

François LevrauLink: http://www.knack.be/nieuws/belgie/diversiteit-aan-de-universiteit-liever-vandaag-dan-morgen/article-opinion-853493.html