UAntwerpen denkt circulair

Datum: 9 juni 2017

Inleiding: De Universiteit Antwerpen stapt mee in het project Green Deal Circulair Aankopen en zal rekening houden met 'vuistregels' bij de aankoop van kantoormateriaal en bij nieuwe bouwprojecten.

Bij nieuwe bouwprojecten en bij het aankopen van kantoormateriaal engageert UAntwerpen zich om voortaan ‘circulair’ te denken. De universiteit zet mee haar schouders onder het project Green Deal Circulair Aankopen, dat donderdag 8 juni afgetrapt werd.

Meer dan 130 deelnemende bedrijven, organisaties en Vlaams minister van Omgeving, Natuur en  Landbouw Joke Schauvliege zetten donderdag hun handtekening onder de Green Deal Circulair Aankopen. Deze Green Deal is een initiatief van Vlaanderen Circulair, VVSG, The Shift en Bond Beter Leefmilieu. Vlaanderen maakt nog dit jaar 1,7 miljoen euro extra middelen vrij voor circulaire economieprojecten.

 “Grondstoffen worden nu nog te veel omgezet in producten die aan het einde van hun levensduur worden vernietigd”, zegt Steven Van Passel, expert circulaire economie op UAntwerpen. “Hoog tijd dus om onze afvalproducerende economie te herzien. Recycleren is een goede eerste stap, maar we moeten vanaf nu materialen slimmer gaan gebruiken zodat ze hun waarde behouden. Dat kan door meer te gaan herstellen, hergebruiken, maar vooral door producten zo te ontwerpen dat ze zo goed als 100 procent afvalvrij worden.”

Vuistregels

Het systeem van de circulaire economie richt zich op een maximale herbruikbaarheid van producten en grondstoffen. De deelnemers aan de Green Deal engageren zich om samen meer dan 100 circulaire aankoopprojecten te realiseren tegen juni 2019. Elke partner koos twee domeinen uit: voor de Universiteit Antwerpen werden dat kantoormaterialen en de bouw. Bij nieuwe projecten zal de universiteit rekening houden met een reeks vuistregels om zo circulair mogelijk aankopen te doen.

Die vuistregels worden mee opgesteld door Karine Van Doorsselaer. Zij is experte ecodesign bij het Departement Productontwikkeling van UAntwerpen en raadgever bij het project Green Deal Circulair Aankopen. “Er bestaan tot nog toe geen hapklare vuistregels om aankoopdiensten te helpen bij de selectie van producten tijdens het circulaire aankoopproces. Vanuit mijn expertise zal ik de vertaalslag maken van de ecodesignrichtlijnen die een ontwerper hanteert tijdens het ontwerpproces, naar vuistregels voor de aankopers.”

“De producten moeten bijvoorbeeld demonteerbaar zijn, de materialen moeten identificeerbaar én composteerbaar/recycleerbaar zijn in de huidige afvalverwerkingsbedrijven, met een voorkeur voor lokale producenten.  Dat zorgt immers voor meer zekerheid over en een betere controle van de producten.”Link: http://www.vlaanderen-circulair.be/nl/green-deal-circulair-aankopen