is de kernwapenwedloop nog te stoppen?

Date: 8 September 2017

Introduction: Prof. dr. Tom Sauer over Noord Korea en nucleaire wapenwedloop (VPRO)

Prof. Sauer licht toe dat er gemiddeld om de 7 jaar een nieuwe kernwapenstaat bijkomt.  Noord Korea had het Non-Proliferatie Verdrag getekend, maar zich hieruit teruggetrokken. Legaal gezien hebben ze dus niets verkeerd gedaan. Prof. Sauer ziet echter geen directe link tussen het conflict in Noord-Korea en proliferatie.

Daarnaast geeft prof. Sauer meer toelichting bij de Mutual Assured Destruction theorie, en de gebreken hiervan.Link: https://www.vpro.nl/programmas/bureau-buitenland/speel~RBX_VPRO_6229432~bureau-buitenland~.html